Sladíme o 106, fajčíme a pijeme veľa alkoholu. Mali by sme sa polepšiť!


Slovensko patrí v prípade diétnych rizík k najhorším krajinám OECD.

Zdroj: www.pixabay.com

V spotrebe cukru sme predbehli aj USA. Najväčším problémom sú najmä sladené nápoje. Nelichotivé miesto nám patrí aj v podiele fajčiarov či v spotrebe alkoholu. Vyplýva to zo štúdie Nevyužitý potenciál stravy, fajčenia a konzumácie alkoholu na Slovensku. Štúdia bola publikovaná organizáciou GLOBSEC.

Spotreba cukru sa u nás za ostatných 20 rokov viac ako zdvojnásobila. Problémom sú najmä sladené nápoje, sladené sirupy a džúsy. Jeden obyvateľ vypije 106 litrov "sladkej vody" za rok. Za problém označujú analytici najmä konzumáciu cukru u mladých ľudí, čo má za následok aj rastúcu mieru obezity.

V súčasnosti je podľa analytikov obézny každý 6-ty dospievajúci človek, nadváha a obezita pritom spôsobuje okrem kardiovaskulárnych rizík aj sociálne a psychické problémy mladých ľudí. Zvrátiť tento stav sa dá efektívnou politikou a zásahom štátu formou prísnej regulácie. Podľa analytikov ide o pomerne ľahko realizovateľné opatrenia, ktoré však môžu pôsobiť preventívne. Hovoria napríklad o zákaze trans-tukov, povinnej regulácii soli v potravinách, dani zo sladených nápojov a dotácii na ovocie a zeleninu. Poukazujú na to, že mnohé z nich sa osvedčili aj v iných krajinách, napríklad v Dánsku, USA, Rakúsku, Poľsku či v Slovinsku.  

Čo sa životného štýlu týka, Slovensku patrí nelichotivé miesto aj v počte fajčiarov. Podiel silných fajčiarov sa zvýšil z 22 na zhruba 26 %. Medzi nezamestnanými je podiel fajčiarov 2-krát vyšší ako v ostatnej populácii. Používanie elektronických cigariet je stále veľmi nízke, a to na úrovni 2,9 %-ta.

Zo štúdie ďalej vyplynulo, že v porovnaní so západnou Európou má Slovensko v rámci kultúrnej tradície výraznejšie zastúpenie alkoholu a jeho vyššiu priemernú spotrebu. Podľa údajov WHO z roku 2018 predstavuje priemerná spotreba čistého alkoholu ročne na Slovensku 11,5 litra, čo je vysoko nad svetovým priemerom.

Zdroj: TASR