Nie sme prekvapení: Hudba nám vraj lepšie pomáha zvládať pandémiu! ♥


Tvrdia to nemeckí vedci.

Zdroj: www.pixabay.com

Je to oficiálne! Hudba má liečivé účinky a ľuďom pomáha lepšie sa vysporiadať so stresom, ktorý im spôsobuje kríza – aktuálne aj pandémia súvisiaca s koronavírusom. 

Potvrdzujú to výsledky štúdie Inštitútu Maxa Plancka pre empirickú estetiku so sídlom v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom. Uskutočnila sa v apríli a máji minulého roka prostredníctvom internetového dotazníka. 

Ľudia, ktorí v súvislosti s pandémiou pociťovali negatívne emócie, využívali hudbu na to, aby zmiernili svoje depresie, strach a stres. Tím, ktorí si počas krízy udržiavali pozitívnu náladu, hudba slúžila ako náhrada spoločenského kontaktu. Počúvanie hudby im podľa štúdie poskytovalo pocit spolupatričnosti a spoločnosti. Interpretácia hudby, premýšľanie nad ňou aj nad textom, navyše slúžila ako príležitosť na sebareflexiu.

Výsledky štúdie zároveň upozorňujú na to, akú významnú úlohu zohrali novovzniknuté skladby o pandémii, ale aj staršie skladby, ktorých text bol pandémii prispôsobený.

Zdroj: TASR