Vziať si deň dovolenky? Pre viac ako polovicu pracujúcich na Slovensku problém!


Prečo je to tak?

Zdroj: www.shutterstock.com

Z takmer 2,2 milióna zamestnancov, ktorí pracujú na trvalý pracovný pomer (TPP), až 80 % ľudí nemôže pri nástupe alebo počas pracovného pomeru rozhodovať o tom, ako si rozvrhnú pracovný čas.

Z takmer 400-tisíc podnikateľov-živnostníkov nemá túto možnosť približne pätina (20 %).

Veľká časť zamestnancov totiž pracuje pod časovým tlakom a takmer 35 % Slovákov si vlani nemohlo dovoliť zaplatiť jednu týždňovú dovolenku mimo domu. Upozornila ekonomická analytička Lenka Buchláková.

Pod časovým tlakom pracuje viac ako tretina ľudí. Podľa analytičky ide najmä o mužov v priemyselných podnikoch na vyšších pracovných pozíciách. „Vlaňajší prieskum medzi slovenskými zamestnancami ukázal, že nie je veľký rozdiel v tom, či ste zamestnanec na trvalý pracovný pomer vo firme, samostatne zárobková osoba či podnikateľ, ak sa pozeráme na mieru stresu, ktorej v práci čelíte,“ uviedla Buchláková.

Každá z foriem zamestnania má svoje výhody aj nevýhody.

Zamestnanci na TPP spomínajú spomedzi negatív najmä nízku mieru slobody v rozhodovaní o pracovnom čase, v čerpaní si dovolenky alebo nemožnosť upraviť si pracovný čas v prípade neočakávaných udalostí. Nedostatok prostriedkov na zaplatenie týždňovej dovolenky mimo domu pociťovalo vlani takmer 1,9 milióna ľudí. Zároveň 26 % Slovákov alebo 1,4 milióna ľudí nebolo schopných čeliť neočakávaným finančným výdavkom vo výške zhruba 370 eur a zaplatiť ich z vlastných zdrojov.

Počet priemerne odpracovaných hodín sa však na Slovensku v závere minulého roka výrazne znížil. Podľa Európskeho štatistického úradu (Eurostat) odpracovali Slováci 40,9 hodiny týždenne. "Súvisí to s pandémiou koronavírusu a obmedzením prevádzok, obchodov či reštaurácií,“ vysvetlila Buchláková.

Podľa sektorov trávia v práci oveľa viac času (ako v iných odvetviach) zamestnanci v poľnohospodárstve, ubytovacích a stravovacích službách. Napríklad pracovníci na družstvách pracujú v priemere viac ako 46 hodín týždenne. Nadpriemerne dlhý pracovný týždeň vykazuje aj stavebníctvo, ťažba, doprava a skladovanie, či profesionálne a odborné činnosti, a to vyše 42 hodín týždenne. Počas pandémie nového koronavírusu vzrástol počet hodín strávených v práci v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb, a to na viac ako 47 hodín týždenne.

Naopak, najmenej času v práci trávia počas týždňa zamestnanci v oblasti vzdelávania, verejnej správy, energetiky či v spracovateľskom priemysle, a to v priemere do 40 hodín týždenne.

Zdroj: TASR