V hlavnej úlohe ZMRZKA: Najviac ju milujú obyvatelia tejto krajiny ...


... možno budete prekvapení.

Zdroj: www.pixabay.com

Suverénne najviac zmrzliny na jedného obyvateľa vyrábajú v rámci sveta v Belgicku a Litve. Úplne iná situácia je u nás na Slovensku. Zmrzlinu už takmer nevyrábame! 

Je však pravda, že Slovensko nikdy nepatrilo medzi top výrobcov zmrzliny, ešte v roku 2009 však aspoň časť domácej spotreby pokrývalo z domácej výroby. Naše fabriky vtedy vyprodukovali približne 1,5 litra zmrzliny na obyvateľa ročne (približne tretina až polovica odhadovanej domácej spotreby), v súčasnosti je to už len cca 40 mililitrov.

Viac ako polovica dovezenej zmrzliny pochádza zo susedného Česka (54 %), približne pätina z Poľska, sedmina z Nemecka a v malých množstvách nájdem na pultoch našich obchodov aj zmrzlinu z Belgicka či Litvy. V posledných rokoch sa z obchodov takmer úplne vytratila maďarská zmrzlina, a to aj napriek tomu, že maďarská produkcia zmrzliny patrí medzi najrýchlejšie rastúce v EÚ.

Ako ukazujú čísla, na obyvateľa sa ročne na Slovensko dovezie len niečo viac ako 2 kilogramy zmrzliny na osobu (v prepočte 4 až 4,5 litra na osobu), teda jej spotreba je výrazne pod priemerom EÚ, približne polovičná.

Európan skonzumuje za rok 7 až 8 litrov zmrzliny. Celkovo sa v Európe ročne vyprodukujú viac ako 3 miliardy litrov priemyselne vyrábanej zmrzliny v hodnote približne 5,8 miliardy eur.

Podľa prieskumov sú najväčšími milovníkmi zmrzliny obyvatelia škandinávskych krajín (skonzumujú 10 a viac litrov na osobu ročne) či Írska. Z krajín juhu Európy sú to zase Taliani. V celosvetovom meradle sa najviac zmrzliny skonzumuje na Novom Zélande, v Austrálii a v USA.

Priemyselne vyrábaná zmrzlina sa podľa údajov Eurostatu vôbec nevyrába v troch krajinách EÚ – v Luxembursku, na Cypre a Malte.
      

Zdroj: TASR