Šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky kávy, staré pečivo, škrupiny od vajíčok ... kam s nimi?


Zdroj: www.pixabay.com

Kuchynský bioodpad tvorí najväčšiu časť odpadu z domácností.

"Od roku 2021 sú mestá a obce, okrem Bratislavy, Košíc a Prešova, povinné ho zbierať. Vďaka tomu neskončí na skládke odpadov a nebude ďalej znečisťovať životné prostredie," vysvetlila lektorka environmentálnej výchovy Laura Martinková.

  • Domácnosti by preto podľa jej slov mali mať nádobu, do ktorej budú kuchynský bioodpad zbierať.
  • Následne by ho mali pravidelne vyprázdňovať do zbernej nádoby, ktorá je na to určená.

Bioodpad možno recyklovať v kompostárňách na kompost alebo v bioplynových staniciach na bioplyn a potom elektrinu.

  • Do kuchynského bioodpadu patria: šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky čaju, kávy, staré pečivo, škrupiny od vajíčok, zvyšky kvetov, zvyšky jedla, potraviny po záruke.
  • Do kuchynského bioodpadu nepatria konáre, piliny, popol, jedlé oleje a tuky a ostatné zložky odpadu, ktoré vieme vytriediť.

Zdroj: TASR