Osud prípony "ová" spečatený: Ženy v Česku si budú môcť konečne slobodne vybrať, ako sa chcú volať!


...

Zdroj: www.pixabay.com

Česká Poslanecká snemovňa schválila návrh, na základe ktorého si ženy budú môcť slobodne a bez udania dôvodu vybrať, či chcú, aby sa ich priezvisko prechyľovalo príponou -ová.

Navyše, rodičia sa budú môcť rozhodnúť, ako bude vyzerať priezvisko ich dcéry, čiže s príponou alebo bez nej. 

Zmena, ktorú ešte musí schváliť Senát, by mala začať platiť od januára 2022.

V súčasnosti vyhovie v Česku matričný úrad žiadosti o uvedenie priezviska v mužskom tvare, teda bez prípony -ová, len v prípade, že ide o cudzinku, ženu s českým občianstvom, ktorá ale bude mať trvalý pobyt v zahraničí alebo jej manžel či partnerka sú cudzincami, alebo vtedy, ak má inú než českú národnosť.

Zdroj: TASR