Prečo vlastne oslavujeme Deň detí?


Zdroj: www.pixabay.com

Sviatok detí, známy pod oficiálnym názvom Medzinárodný deň detí (MDD), si pripomína vo viac ako 20 krajín sveta, medzi nimi napríklad Bulharsko, Čína, Česká republika, Lotyšsko, Moldavsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko či Rusko.

V Československu, respektíve na Slovensku, ho "oslavujeme" od roku 1952.

Od roku 2012 je 1. jún aj Svetovým dňom rodičov, aby sa zdôraznila ich dôležitá úloha v živote detí.

Nie je však úplne jasné, prečo bol za sviatok detí zvolený práve 1. jún. Podľa jednej z verzií sa viaže k dvom udalostiam.

  • V roku 1925 pripravil čínsky generálny konzul 1. júna v americkom meste San Francisco pre miestne čínske siroty Festival dračích lodí.
  • V ten istý deň a v tom istom roku v Ženeve prebiehala aj Svetová konferencia pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children). Delegáti z 54-och štátov na konferencii schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a ďalšími otázkami týkajúcich sa detí.

Rozhodnutie o oslavovaní MDD prijali delegátky Medzinárodnej demokratickej federácie žien na osobitnom zasadnutí v novembri 1949 v Moskve. Dôvodom na vyhlásenie bolo masové zabíjanie žien a detí v Lidiciach v roku 1942 a vo francúzskej obci Oradour-sur-Glane v roku 1944. Dátum bol ustanovený na 1. jún ako spomienka na Festival dračích lodí v San Franciscu a ženevskú konferenciu.

V niektorých krajinách, ako napríklad Kanada, Chorvátsko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Španielsko, Švédsko či Švajčiarsko sa sviatok detí pripomína 20. novembra a nazýva sa Svetový deň detí alebo Svetový deň práv dieťaťa