Priehrada Ružín má dlhodobo problémy s množstvom odpadkov


Vlani na jeseň spravodajský tím Rádia Vlna od kompetentných zisťoval, aké kroky sa budú robiť, aby sa situácia zlepšila.

Zdroj: shutterstock.com

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák pre Rádio Vlna uviedol,  či sa darí zmierňovať problém s množstvom odpadu:

„Dovolíme si tvrdiť, že zmierňovanie situácie nevychádza zo spolupráce s obcami, ktoré tak ako my riešia len dôsledok množstva ton  odpadu, ale je potrebné riešiť príčinu, a tá je v nás ľuďoch. Bohužiaľ, sme stále ľahostajní, a tak odpadu je rovnako a možno aj viac ako minulý rok. Čo nás ale veľmi teší, že dobrovoľníkov, ktorým tento stav nie je ľahostajný je stále dosť a takisto obec Jaklovce pripravuje projekt na inštaláciu obdobných norných stien akými disponujeme my, ktoré budú zachytávať odpad na rieke Hnilec."

Marián Bocák dodal, ako vodohospodári vnímajú tohtoročnú situáciu na priehrade Ružín:

Odpad sa z hladiny zbiera pomocou nornych stien, ktoré sa nachádzajú na hladine, a tým podľa potreby dokážeme čistiť okolie vodnej stavby. No zároveň sú aj  po  kompletnom minuloročnom jesennom čistení,  na hladine ako aj na brehoch vodnej stavby Ružín  tony odpadu ,ktoré plánujeme čistiť v najbližších týždňoch." 

Oslovili sme aj riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj Tomáša Dražila. Ako pre Rádio Vlna potvrdil, na jeseň v spolupráci s dobrovoľníkmi a miestnymi dobrovoľnými hasičmi. vyčistili úsek v Národnom parku, kde sú obce, do ktorých sa odpad naplavuje. 

Zároveň povedal v čom zlyháva spolupráca s niektorými obcami:

„Obce dostali jasné inštrukcie. Nie každá sa s tým vysporiadala tak ako mala. Chceli sme to zobrať systémovo. Netreba si pred tým zakrývať oči. Každá obec na Hornáde nad národným parkom má svoju rómsku komunitu. Jednoducho povedané, nie len komunitu, ale priamo osadu, a ten odpad sa kopí väčšinou z rómskych osád. Je treba povedať, že každá obec je na tom inak. Sú obce, ktoré majú skutočne vzorne urobený poriadok aj v rómskej komunite a potom sú také, ktoré to vôbec neriešia." 

Od prvého mája boli pripravení nahlasovať všetky nelegálne skládky aj na inšpekciu životného prostredia: 

Tomáš Dražil zároveň dodal:  

„Malo by byť veľké stretnutie za účasti rómskeho splnomocnenca, všetkých starostov obcí, generálneho riaditeľa inšpekcie, správy národného parku, generála štátnej ochrany prírody, kde by sa zhodnotil stav a skúsili by sa nájsť nejaké východiská. Aj tá preventívna stránka cez splnomocnenca, cez rezort, a aj tá represívna cez inšpekciu. Bohužiaľ, potom do toho prišli tie dnešné dni, situácia okolo koronavírusu. Momentálne musíme čakať kým to pominie."

 

Zdroj: Rádio Vlna