Vety, ktoré chce počuť každý zamilovaný


Ak vám tieto vety hovorí vaša polovička, môžete si ním / ňou byť istý

Zdroj: shutterstock.com

Som na teba pyšný/á
Keď túto vetu počujete od polovičky, znamená to, že vás rešpektuje, je pri vás nech sa deje čokoľvek a je rád/rada že vás má.

Verím ti
Dôvera sa ťažko získava, o to ľahšie stráca. Ak vám niekto dôveruje celým svojím srdcom, je to špeciálne a vzácne. Nie každý to bohužiaľ dokáže.

Robíš ma šťastným/šťastnou
Váš partner alebo partnerka je po vašom boku spokojný/á. Tieto slová sú skoro ekvivalentom „Ľúbim ťa“ – pretože to dostatočne vypovedá o sile citov k vám.

Chcem byť s tebou navždy
Môžete si byť istý, že vzťah považuje za vážny a zmysluplný. Ste jasnou voľbou, nepotrebuje vás porovnávať.

Som s tebou sám/sama sebou
V kvalitnom vzťahu sa nepotrebujete predstierať a skrývať sa za rôzne masky. Partner/ka vás berie takého, aký ste, nebojí sa vám ukázať svoje dobré aj zlé stránky.