O pár hodín tu máme oficiálne JAR


Jarná rovnodennosť sa začne u nás 20. marca 10 minút pred piatou ráno.

Zdroj: shutterstock.com

Ide o okamih, keď slnečné lúče dopadajú v mieste rovníka kolmo na zemský povrch. Slnko sa v tomto momente nachádza vždy v jarnom alebo jesennom bode. Jarnú rovnodennosť spôsobuje sklon zemskej osi a obeh Zeme okolo Slnka. Zároveň v tom čase sa začína na severnej pologuli jar a na južnej jeseň.

Okamih jarnej rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom čase

Príčinou je rozdielna dĺžka astronomického a občianskeho roka, a tiež vkladanie prestupného dňa - teda 29. februára, každé 4 roky.

V učebniciach sa uvádzalo, že jar sa začína 21. marca

To platilo iba v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. V posledných rokoch bol tento dátum aktuálny iba každý tretí rok po priestupnom roku, teda v roku 2003 a 2007. Pre Slovákov bol 21. marec prvým jarným dňom už len v roku 2011.

Od roku 2012 sa jar v našom časovom pásme začína 20. marca a od roku 2048 sa bude objavovať aj dátum 19. marca.

Návrat k 21. marcu ako k prvému jarnému dňu nastane až po vynechaní prestupného dňa v rokoch 2100, 2200 a 2300.

Zdroj: TASR/Rádio Vlna