Práca v chránenej dielni


Hovorí sa, že kto chce, prácu si nájde! A platí to aj o ľuďoch so zdravotným postihnutým, ktorým je poskytovaná práca v chránenej dielni. Vieme viac!

Zdroj: shutterstock.com

Na rozbeh vám prispeje aj štát

Či už sa rozhodnete ako fyzická alebo právnická osoba zriadiť chránenú dielnu a následne aj zamestnať ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo sami máte hendikep a radi by ste si založili chránené pracovisko, tak v oboch prípadoch máte nárok na patričný príspevok od štátu.

V prípade chránených dielni je podmienka, aby bola zamestnaná minimálne jedna osoba so zdravotným postihnutím, a zároveň to musí byť aspoň 50 % z celkového počtu zamestnancov. Príspevok sa dá použiť na technicko-prevádzkové zabezpečenie pracoviska, nie na výplaty zamestnancov.

Pri chránenom pracovisku sú kritéria trošku iné. Predmetnú podnikateľskú činnosť musí hendikepovaná osoba prevádzkovať minimálne 2 roky, až potom má nárok na príspevok od štátu, ktorý sa rovnako tak môže použiť len na technicko-prevádzkové účely.

Stačí si vybrať len tú svoju

Na poli chránených dielni sú v dnešnej dobe už viaceré pracovné zaradenia, z ktorých si vyberie naozaj každý. Spomenúť môžeme napríklad dielne na výrobu odevov, koženej galantérie, šperkov či reklamných predmetov. Avšak, stretnúť sa môžeme aj s masážnymi salónmi, jazykovými školami alebo autoumyvárňami.