Typy vzťahov I.


Každý vzťah je asi kapitola sama o sebe a len ťažko určiť nejaké charakteristické znaky alebo body záujmu každého z nich. Nám sa to však podarilo!

Zdroj: shutterstock.com

Vzťah win-win

Aj takto by sa dal nazvať vzťah, ktorý je založený na vzájomnej pomoci, podpore či zveľaďovaní oboch jeho účastníkov. Takíto ľudia sa snažia tráviť spolu maximum času, aby tak mohli citovo a duchovné rásť, a zároveň spoznávať jeden druhého. Vďaka tomu, aj ľahšie zvládajú rôzne problémy, stres či vyčerpanosť.

Na opačnej strane barikády stoja zase tzv. experimenty, ktorých primárnym posolstvom je dokázať svojmu okoliu, aký ideálny vzťah prežívajú. V takýchto prípadoch, si jeden z dvojice vyberie svojho partnera len na to, aby ho postupne pretváral na svoju podobu a nútil ho robiť aj veci, ktoré sám nechce. Takéto vzťahy však našťastie netrvajú dlho.

Vrcholom šťastia je ticho

Nešťastným experimentom môžu byť aj vzťahy, ktoré sú založené na neustálom rozchádzaní a opätovnom schádzaní, ktoré je sprevádzané aj adekvátnymi citovými výlevmi. V takomto vzťahu je väčšinou viac rozporov a problémov, ako samotnej lásky, a tak títo ľudia nie sú nikdy naozaj šťastní.

Naopak, maximálnym vrcholom šťastného vzťahu je, keď dokážu partneri spolu tráviť aj dlhé chvíle v absolútnom tichu a k vzájomnej spokojnosti im postačí iba prítomnosť toho druhého. Avšak, dosiahnutie takéhoto vzťahu je dlhodobý a náročný proces, ktorý sa nemusí podariť každému.