Prídeme o jedno/dvoj centovky?


Nájde sa určite veľa priaznivcov, ktorí by jendo a dvoj centovky už dávno vyradili zo svojej peňaženky. Na všetko však treba rozhodnutie Európskej komisie. Možno už tento rok!

Zdroj: shutterstock.com

Prvý pokus bol už v roku 2013

Prvý návrh na odstránenie týchto ,,mikro peňazí“ na Slovensku bol už v roku 2013, kedy však jeho opodstatnenosť neprešla, a tak ostali aj naďalej v obehu. Odvtedy strpčujú život nielen ich koncovým užívateľom, ale aj samotným dodávateľom, kedy náklady spojené s ich výrobou sú mnohonásobne vyššie, ako ich nominálna hodnota.

Rokovať o tomto zákone sa bude znova tento rok na jeseň a v lepšom prípade, by sme mohli už začiatkom roku 2021 miesto vyťahovania ,,šušňov“ z peňaženky, nechať zaokrúhľovať naše platby smerom nahor.

Je potrebný súhlas celej eurozóny

Nato, aby bolo možné uplatniť v našej krajine takúto zmenu, je potrebné rozhodnutie celej eurozóny, ktorému podlieha viacero pravidiel a náležitostí.

K tým šťastnejším krajinám, ktoré jedno a dvoj centovky už nejaký ten rok nepoužívajú, patria napríklad Belgicko, Holandsko, Írsko či Taliansko. Zaujímavou je tiež informácia, že také Fínsko tieto mince nepoužívalo vôbec.