Priaznivé účinky dažďa na človeka


Hoci nás daždivé počasie skôr pozýva k tomu, aby sme rýchlo zaliezli do svojich príbytkov, tak v jeho útrobách môžeme nájsť zopár priaznivých účinkov pre naše telo aj myseľ. Ktoré to sú?

Antistresová kvapka

Austrálski vedci zistili, že aj také kráčanie v daždi môže mať priaznivé účinky na naše stresové obdobie. To všetko vďaka vôni, ktorá sa k nám dostane v momente, keď na vysušenú zem dopadne dažďová kvapka.

Konkrétne ide o oleje, ktoré táto zem obsahuje, a ktoré sa uvoľnia v momente, keď sa zmixujú s tzv. Petrichorom, ktorý sa zase nachádza v onej dažďovej kvapke. Výsledkom je to, že sa naše telo príjemne uvoľní a hladina stresu v našom organizme sa podstatne zníži.

Dážď na lepší spánok

Nielen vôňa, ale aj zvuk dažďu môže upokojiť naše telo, a to najmä v období spánku alebo ranného zobúdzania. V tomto prípade, ide o tzv. biely šum, ktorý svojou intenzitou prekryje všetky okolité rušivé vnemy a náš organizmus tak môže spokojne zaspať alebo vstať do práce.

Veľmi odporúčaným je aj taký beh v daždi, počas ktorého sa nám podarí spáliť oveľa viac kalórií, ako keď je vonku pekne. Napokon, pridanú hodnotu získajú aj naše vlasy a tvár, ktorým zvýšená vlhkosť len prospeje.