Babka je niekedy viac ako otec


Prítomnosť starých rodičov pri výchove vlastných detí je určite nespornou výhodou, ktorú ocenia aj samotné ratolesti. O stupeň vyššie sa však nachádza ešte babička z maminej strany. Povieme prečo!

Zdroj: shutterstock.com

Chlapci mali tuhší korienok

Antropologické výskumy v strednom Japonsku, vykonané na vzorke ľudí žijúcich v 17. až 19. storočí zistili, že v domácnostiach, v ktorých sa spolu s deťmi nachádzala aj babička z maminej strany, bolo až o polovicu nižšie percento úmrtnosti chlapcov, ktorí sa v tom období dožili sotva 16 rokov.

Naopak, pokiaľ bola prísediacou v rodine babka z otcovej strany, tak táto úmrtnosť zase stúpla o 62 %. Zaujímavým faktom tiež bolo, že pokiaľ zomrel v danej rodine otec, tak k výraznej zmene nedošlo, ako náhle však zomrela stará mama, zmena bola badateľná.

Tento fenomén trvá dodnes 

Aj súčasné výskumy sú naklonené tomuto fenoménu, kedy zase výskum z Nemecka dokázal, že viac ako polovica respondentov označila za svojho obľúbeného starého rodiča spomínanú babku z maminej strany. Zvyšných 14 % sa potom priklonilo na stranu otca.

Netreba zabúdať ani na to, že naši starí rodičia môžu byť aj základom genetickej predispozície našich detí. Čiže sa vôbec nemusíme čudovať tomu, pokiaľ sa čisto blonďatému hnedookému páru narodí potomok s krásnymi hnedými vlasmi a modrými očami.