Tvár robí človeka


Podľa najnovších výskumov nielen oči, ale aj tvár sú zrkadlom ľudskej duše, prostredníctvom ktorej môžeme zistiť, aký človek naozaj je.

Zdroj: shutterstock.com

Tvár ako sprievodca vášho života

Tvár každého človeka je epicentrom všetkých jeho nálad a pocitov, ktoré rokmi prežil a dala by sa preto označiť za akéhosi sprievodcu našim životom. Všetky tieto momenty sa hlboko dokážu vryť do našej tváre a odkryť túto pravdu aj ostatným.

Ideálnou by sa dala označiť tzv. oválna tvár, ktorá sa vyznačuje výraznejšími lícnymi kosťami, primerane vysokým čelom a úzkou bradou. Takýto ľudia presne vedia čo chcú, aj aké majú životné ciele. Ich dobrosrdečnosť je to, čo vylepšuje svet okolo nich.

Hranatá a srdcová tvár

Ľudia s ,,hranatou tvárou“ veľa premýšľajú, vzdelávajú sa, a tiež radi čítajú. O svojich pocitoch a náladách radšej nehovoria a sú spokojnejší, keď dokážu na všetko nájsť logické vysvetlenie.

Lepšie na tom nie sú ani ľudia so ,,srdcovou tvárou,“ ktorí sa zase radi opierajú o pravdu a spravodlivosť. Len málokoho si pustia bližšie k sebe a radšej sa riadia svojimi inštinktmi. Zároveň sú však dobrými pozorovateľmi a s presnosťou na milimetre dokážu odhadnúť charakter človeka.