Fenomén zvaný ,,Childfree“


Kedysi bolo rozhodnutie muža či ženy ostať v partnerskom živote bez deti chápané skôr ako niečo divné alebo dokonca nepraktické. Dnes je to otázka voľby!

Zdroj: shutterstock.com

Mať potomstvo bolo kedysi samozrejmosť

Dnešní ľudia si verziu života bez detí dokážu predstaviť oveľa skôr, ako tomu bolo v minulosti. Niektorí sa vyhovárajú na nebezpečný a nestabilný svet, ktorému nechcú svojich potomkov vystaviť, iní majú zase obavy s preľudnením našej planéty, po ktorej už teraz chodí viac ako 7 miliárd ľudí.

Ďalšia skupinka ľudí je zase ochotná nadchnúť sa dostatočne pre svoj pracovno-osobný život, ktorý by neradi stratili, keby si museli napríklad odskočiť na materskú dovolenku a byť tak finančne závislí od svojich partnerov.

Bezdetnosť môže byť aj nezištná

Spomedzi všetkých skupín ľudí, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu dobrovoľne rozhodli pre život bez detí, koluje negatívna domnienka, že de facto nemajú radi deti. Opak je však pravdou!

Mnohí z nich sa venujú rôznym záslužným činnostiam, ako je charita alebo výchova detí v školách či záujmových krúžkoch. Iní zase pomáhajú dočasne s výchovou detí v kruhu vlastnej rodiny, až do momentu, kým sa u nich neprejaví prirodzená túžba po tých vlastných.