5-hodinový pracovný čas


Komu sa zdá pracovný týždeň príliš dlhý alebo je mu zaťažko vydržať v zamestnaní celých 8 hodín, tak zbystrite teraz pozornosť. Všetko má ale svoje pravidlá!

Zdroj: shutterstock.com

O miesto v kuchynke nebudete musieť bojovať

V jednej nemeckej firme sa rozhodli pristúpiť k atraktívnemu zamestnaneckému benefitu, ktorým je zavedenie 5-hodinového pracovného času, a to bez ujmy na výplate. Cieľom malo byť, aby mohli zamestnanci tráviť viac času so svojou rodinou.

Samozrejme, nič nie je zadarmo, a aj v tomto prípade treba počítať s istými obmedzeniami. Zamestnanci sa tak museli počas práce vzdať svojich súkromných telefonátov a bokom museli ísť aj vysedávania pri kávičke v kuchynke. Zato porady sa skrátili len na 15 minút.

V Čechách zase pracujú iba 4 dni

Obdobný experiment zaviedla jedna česká firma, ktorá chce pre zmenu testovať oddanosť svojich zamestnancov kratším pracovným týždňom (4 dni), a teda dopriať svojim ľuďom okrem príjemne stráveného víkendu, aj voľný piatok.

Príjemným je aj zistenie, že hoci sa pracovná doba skrátila, tak efektivita práce stúpla o 3 percentá. Ľudia sú v práci oveľa viac oddýchnutí, a tým pádom aj produktívnejší.