Najčastejšie dôvody manželských hádok


Hádky sú neodlúčiteľnou súčasťou manželského života, ktorý tak posilňujú a pomáhajú spoznávať hodnoty toho druhého. Ktoré to ale sú?

Zdroj: shutterstock.com

Kedy spolu a kedy od seba?

Obe pohlavia majú jasno v tom, že najvzácnejšie chvíle v manželstve sú tie, ktoré možno stráviť spolu. Preto je niekedy náročné spojiť svoje individuálne záujmy a priority, aby sme tak dokázali maximum voľného času venovať jeden druhému.

Na strane druhej, pri rozdelení úloh v domácnosti sa viacej cení samostatnosť a iniciatíva jedinca, a teda schopnosť vykonávať určíte práce bez toho, aby nás do nich niekto musel tlačiť. V kuchyni by mala byť kráľovnou žena a k pokazenému umývadlu by mal zase ako prvý pristupovať chlap.

Peniaze sú často krát iba zámienka

Koluje mnoho názorov o tom, ako dokážu peniaze rozdeliť manželov až natoľko, že sa dostanú pred rozvodový súd, avšak, nie je to úplne tak. Naopak, môžu nám pomôcť odhaliť naše skutočné hodnoty, ako aj ich nasmerovanie k postojom partnera.

Typický patriarchálny model v manželstve hovorí o tom, že by sa každé väčšie finančné výdavky mali predebatovať vo dvojici, ako aj to, že status živiteľa rodiny, by zároveň nemal uberať z našich kompetencii v oblasti starostlivosti o deti. Napokon, vášeň pre kabelky na strane žien alebo mánia v zbieraní elektrických vláčikov, by takisto mali podliehať spoločnej finančnej politike domácnosti.