Zmierte sa s tým, že k životu patrí aj nedokonalosť


Na svete nestretneme úplného perfekcionistu, ktorý je so svojím životom spokojný, ktorý je naplnený vnútorným pokojom.

Zdroj: shutterstock.com

Je u človeka bežné, že snaha po samotnej dokonalosti a vnútorná túžba po mieri medzi sebou navzájom súperia, vedú medzi sebou konflikt. Namiesto toho, aby sme boli vďační za to, čo máme,  neustále sústredíme našu pozornosť na veci, ktoré chceme zmeniť, ktoré nám svojím spôsobom nejako vadia, prekážajú. Pri sústredení sa na tieto veci sme často rozladení a nespokojní.

Môže sa to týkať viacerých vecí ako napríklad nás samotných, to ako vyzeráme, to ako sa správa niekto iný, ako vystupuje, čo všetko má, ako žije svoj život. Sústredenie sa na tieto veci nás vzďaľuje od toho, aby sme boli pokojní a láskaví. Je podstatné si uvedomiť, že veci sú také aké sú, ľudia žijú rozličné životy. Musíme sa naučiť veci oceniť také, aké sú.  Život je krásny práve taký, aký momentálne je. Naše myslenie, analyzovanie iných ľudí, situácii svet nezmení. Ak zmeníte svoj životný postoj, začnete ľudí, situácie vnímať bez toho, aby ste na nich niečo zmenili, zistíte, aký je život dokonalý, zložitý, ale predsa nádherný. Svoj život si tvoríte vy. Nie vaše okolie.