Kde chcú pracovať mladí ľudia?


Čoraz viac Slovákov vyhľadáva pracovné miesta, ktoré môžu vykonávať v pohodlí svojho domova alebo kaviarne.

Zdroj: shutterstock.com

V dnešnom svete sa tento pracovný štýl volá home office. Podľa výskumov, až 32% mladých ľudí pracuje doma. Medzi ďalšie obľúbené pracovné miesto môžeme považovať priestor kaviarne. Na Slovensku tento spôsob práce využíva až 15% ľudí vo veku do 35 rokov.

Výsledkom práce z domu alebo kaviarne sú spokojnejší zamestnanci, vyšší výkon, prinášanie viacerých inovácií ale aj lepšia tímová spolupráca. Táto forma práce prináša zamestnávateľom nižšie náklady na zamestnanca.

Na to, aby takáto forma práce fungovala je potrebné technologické vybavenie. Zariadenie umožní zdieľať dokumenty a rýchlo komunikovať s ostatnými, keď je to potrebné.

Vedeli by ste si predstaviť, žeby ste pracovali z domu alebo z kaviarne?