Aký má pôvod vaše priezvisko?


Genealógia sa v posledných rokoch teší veľkému záujmu ľudí, ktorí chcú vedieť viac o svojom priezvisku.

Zdroj: shutterstock.com

Najčastejšie druhy priezvisk na Slovensku

Pôvod z krstným mien

Najväčší počet priezvisk vznikalo z krstných mien. Išlo predovšetkým o vyjadrenie vzťahu syna k otcovi. Napríklad z krstného mena Michal vznikli priezviská ako: Michalec, Michalech, Michaľák. Z domácej podoby mena Michal vznikali priezviská Mišiaň, Mišeje, Miškov a pod. Z maďarskej podoby Mihál vznikali zase priezviská ako Mihál, Mihálik, Mihalovič.

Podľa regiónu

Niektoré koncovky v priezviskách sú typické pre daný región. V západoslovenskom regióne sa najčastejšie vyskytujú koncovky -oviech, -ú, -ech, -ch.

Podľa zamestnania

Priezviská kedysi vznikali aj podľa zamestnania. Veľmi často sa s týmito priezviskami stretávame v bežnom živote. Napríklad Masár (mäsiar), Bačo (bača), Cehlár (tehlár). K týmto priezviskám boli pridávané aj rôzne prípony, nemusí ísť iba o čistý tvar slova. Dnešné priezviská nemusia korešpondovať so súčasným pravopisom, môžu avšak vychádzať aj z cudzích jazykov, ktoré sa používali na našom území.

Podľa príbuzenských vzťahov

Priezviská vznikali aj podľa príbuzenských vzťahov na základe ich vzťahu k zakladateľovi rodiny. Napríklad Zaťko, Bratko.

Podľa spoločenského postavenia

Medzi najtypickejšie priezviská odvodené od povolania môžeme považovať napríklad Richtár, Fojt.

Podľa vlastností

Tieto priezviská sú najrozšírenejšie. Vznikli na základe telesných alebo duševných vlastností. Najčastejšie ide o formu prídavných mien s rôznymi príponami. Napríklad Maličký, Malý, Mlsný, Obžera.

Podľa pôvodu

Veľmi rozšírené sú priezviská, ktoré spadajú do kategórie podľa pôvodu. Majú najčastejšie podobu prídavných mien, obyvateľských mien vytvorených z miestnych názvov. Priezviská vyjadrujú predchádzajúce bydlisko majiteľa mena napríklad Nitran, Višňovec, Žilinčár, Slavkovský.