Meninový kalendár: oslávenci 37. týždňa


Zistite niečo o sebe podľa významu aj vášho mena.

Zdroj: shutterstock.com

9.9.: Martina – Latinský pôvod tohto mena znie „zasvätená rímskemu bohu vojny Martovi“, alebo aj „bojovná“. Táto žena v sebe naozaj skrýva povahu bojovníčky, ktorá sa nevzdá, dokým nedosiahne svoje.

10.9.: Oleg – Netradičnejšie meno pochádzajúce zo Škandinávie  znamená „zdravie a šťastie“. Nositeľ mena Oleg je muž so skvelou, spoločenskou povahou a vie si dobre poradiť v každej situácii.

11.9.: Bystrík – Asi nie je prekvapením, že toto slovenské meno je odvodené zo slova „bystrý“. Bystrík je okrem toho ale aj veselý a cieľavedomý. Dokáže dobre počúvať a dávať rady svojim priateľom.

12.9.: Mária – Podľa hebrejského pôvodu je táto žena „milovaná bohom“. Mária je nebojácna a priebojná, najväčším pokladom v živote pre ňu je úspech v láske a rodina.

13.9.: Ctibor –  „bojuj za česť“, znie pôvod tohto slovanského mena. Ctibor je charizmatický muž a rozumie si veľmi dobre nielen so svojimi rovesníkmi.

14.9.: Ľudomil – Síce jeho meno hovorí o ňom ako o „ľudu milom“, máva skôr sebeckejšiu povahu a sústredí sa na svoje vlastné dobro. Najlepšia cesta k ukončeniu konfliktu s ním je kompromis, keďže on zo svojej cesty nikdy úplne neustúpi.

15.9.: Jolana – „Dobré dievča“ – hovorí maďarský pôvod mena Jolana. Je veľmi sebestačná a nemá rada, keď jej niekto protirečí.