Nadávanie síce nie je elegantné, ale môže urobiť dobre vášmu zdraviu


Niekedy stačí poriadne si uľaviť a svet je hneď krajší.

Zdroj: shutterstock.com

Mnohí z nás hrešia už od malého veku. Keď sme boli menší, cítili sme sa ako rebeli, ale mnohí nevedia s týmto zlozvykom prestať aj v dospelosti. Najnovší výskum v USA ale preukázal, že nadávanie môže byť prínosné pre našu psychiku. Nadávky údajne tvoria jedno percento našej celkovej komunikácie a neodmysliteľne patria k našej dennodennej interakcii s ostatnými ľuďmi, hoci by sme niekedy chceli, aby to bolo inak.

Určite sa každému už niekedy stalo, že zakopol o nábytok a schuti si zanadával. Vedci z Veľkej Británie zistili, že ak človek nadáva, má vyšší prah bolesti. Každá nadávka totiž posiela správu do oblasti amygdaly v mozgu: nie sú to samotné nadávky, ktoré majú takú moc, ale citová a fyzická reakcia, ktorá vzniká pri ich vyslovovaní, čo nám dáva tú dávku energie, ktoré nám v takej chvíli prospeje.

Takisto nám hrešenie pomôže uvoľniť hnev a frustráciu. Neslušné slová človek obvykle vyslovuje pri hneve a frustrácii a zapája do toho celé telo. Keď zúrime, bez toho aby sme nadávali, stres sa neuvoľňuje. Keď naopak nadávame, zapájame celé telo a emócie: uvoľnenie je úplné a uľavuje stresu. Mnohí by si mohli myslieť, že prehnané používanie škaredých slov je známkou obmedzeného slovníka, ale nie je tomu tak. Istá vedecká štúdia preukázala, že ľudia s vyššou tendenciou nadávať majú bohatšiu slovnú zásobu a zvyknú byť aj úprimnejší. Vulgárnosť má teda v našom živote svoje umiestnenie, ale všetko treba s mierou.