Z klimatických zmien bude za chvíľku teror. Najhoršie na tom budú metropoly.


Prispôsobiť prírode sa nedokážeme a ona sa nám za to vypomstí.

Zdroj: shutterstock.com

Naša Zem je zatiaľ jediným domovom, v ktorom náš organizmus dokáže existovať. Je nádherná, unikátna a my ju ničíme stále viac a viac. Vydáva nám varovné signály, no my ju ignorujeme, kvôli peniazom, moci a chamtivosti, ktorá nemá hraníc. Vedci už dávno tvrdia, že aj keby teraz zastavíme znečisťovanie, tak sme už „ päť minút po 12“.

Zatiaľ sme schopný asimilovať sa zmenám, ktoré teraz v prírode prebiehajú. Búrky, suchá a zvyšovanie priemernej ročnej teploty sú činitele, ktoré každým rokom naberajú na svojej sile. Čo bude, ale do roku 2050? V Madride bude tak teplo ako v súčasnom Marrákeši. Mestá v severnej hemisfére, ktoré sa aktuálne nachádzajú v chladných zónach, budú svojimi podmienkami pripomínať mestá, ktoré sú 1000 kilometrov bližšie k rovníku. Napríklad taká Moskva bude mať teploty bulharskej Sofie, čo znamená, že teplota stúpne o 3-5 stupňov.

Švajčiarsky vedci vytvorili graf v ktorom sa dá sledovať postupné zvyšovanie teplôt. Našu Bratislavu trópy tiež neminú. Počas najteplejšieho mesiaca bude teplota vyššia až o 7,5 ⁰C, takže ročne sa priemerná teplota zdvihne o 2,6 ⁰C. Svojou klímou teda bude Bratislava v roku 2050 pripomínať súčasné austrálske mesto Canberra.

Zvyšovanie teploty má už teraz za následok, že v niektorým mestách v Európe, napr. v Barcelone sa obyvatelia pasujú s nedostatkom pitnej vody. Za posledných 10 rokov ju sužujú extrémne suchá a tým pádom je množstvo obyvateľov v ohrození. Španieli investujú milióny eur do importu pitnej vody.

Mestá pri rovníku ako Singapur, Kuala Lumpur, alebo Bangkok budú na tom najhoršie. Budú musieť čeliť novým politickým výzvam, výzvam infraštruktúry a ďalším kreatívnym riešeniam.

Nuž, ak sa nechceme našej Zemi prispôsobiť, tak si za to budeme brať následky....