Mávate pocit, ako keby ste už danú situáciu zažili, ale deje sa po prvý krát?


My vám prezradím čo je Déjá vu, a ako vlastne vzniká

Zdroj: shutterstock.com

Každému z nás sa stalo, že sme sa ocitli v danej chvíli po prvý krát, ale pocit nám vravel, že sa tento dej už udial v minulosti aj keď nevieme kedy. Tento jav sa nazýva Déjá vu, čo vo francúzštine znamená „už videné“.

Vedci Déjá vu skúmajú už celé roky, a stále ostávajú niektoré fakty neobjasnené. Pretože Déjà vu je subjektívnou skúsenosťou, je ťažké vyvolať ju vo výskume.

Čo je spúšťačom ?

Existujú viaceré teórie, ktoré vysvetľujú vznik tohto javu. Jednou z nich je domnienka, že Déjá vu sa spustí vo chvíli, keď sa dostanete do prostredia podobnému tomu, ktoré ste už zažili. Napríklad zoznámite sa s niekým novým a priebeh tejto udalosti vám príde rovnaký už z minulosti, pričom tohto človeka vidíte prvý krát.

Vedci zistili, že ľudia, ktorí cestujú, alebo si pamätajú svoje sny, sú náchylnejší k Déjá vu. Títo ľudia môžu čerpať zo širokého spektra zdrojov – z ciest zo sveta, alebo veľkej fantázie – a to podľa vedcov dáva zmysel možnosti, že sa im iné prostredia zdajú známe.

Náš mozog robí niečo inak

Tento zážitok je menej bežný a zahŕňa tajomné, neprirodzené spojenie s novým miestom. Poznáme miesto, mesto, panorámu, okolie, napriek tomu, že je to úplne nemožné.

Z vedeckého hľadiska ide o proces, pri ktorom vzniká chybný impulz v mozgu počas snahy vytvoriť ucelené vnemy sveta okolo nás z obmedzených zdrojov. Iná, ale príbuzná teória zasa tvrdí, že Déjá vu predstavuje letmú poruchu medzi signálmi z krátkodobej a dlhodobej pamäte. 

Vedci predpokladajú, že informácie, ktoré prijímame z nášho okolia, niekedy dokážu uniknúť a putovať nesprávnou cestou - namiesto obvyklej cesty z krátkodobej do dlhodobej pamäte, kde sú následne uložené do nášho mozgu, prejdú skratkou priamo do nášho povedomia.