Toto je dôvod, prečo japonské školy nemajú upratovačky


Systém, ktorý využívajú japonské školy, je naozaj zaujímavý. Vďaka nemu väčšina z nich nemá upratovačky. Upratujú tu deti. 

Zdroj: shutterstock.com

Aj keď to na prvý pohľad môže znieť odstrašujúco, zámer je úplne iný. Mnohé japonské školy nemajú upratovačky z jedného jednoduchého dôvodu. Školy sa snažia deti naučiť správne upratovať už od nízkeho veku. 

Vďaka takémuto systému sa deti naučia nielen poriadku, ale taktiež rešpektu voči ostatným. Mnohým deťom často chýba pokora. Školy veria, že takýmto systémom to deti môžu naučiť. 

Aj takýto jednoduchý spôsob, ako upratovanie či opravovanie, vie často pomôcť. Deti tak majú dobré zvyky odmalička.