Zistite, koľko by ste mali spať a koľko je už veľa, vzhľadom na váš vek!


Ako sa hovorí, dobrý smiech a dlhý spánok sú liekmi na všetko.

Zdroj: www.facebook.com/uvzsr.sk

A na duševné zdravie má vplyv aj zdravý kvalitný spánok. Na to, aký dlhý by mal byť, vzhľadom na vek človeka, upozornil Úrad verejného zdravotníctva (SR).
Odvolal sa pritom na odporúčania The National Sleep Foundation, týkajúce sa spánku, sú rozdelené do 9-tich vekových skupín. Každá skupina má pritom svoju odporúčanú optimálnu dĺžku spánku. Tieto všeobecne odporúčané hodnoty sa samozrejme môžu u jednotlivých osôb líšiť, nezohľadňujú individuálne potreby.
Pre optimálnu dĺžku spánku treba zohľadniť napríklad celkový zdravotný stav človeka a jeho každodenné aktivity. Okrem kvantity spánku je dôležitá aj jeho kvalita. Často prerušovaný spánok nie je kvalitný.
Význam spánku často nedoceňujeme. Jeho nedostatok sa totiž prejavuje nielen na fyzickom, ale aj na psychickom zdraví:
Nedostatok spánku spôsobuje:
• oslabenie imunity,
• nervozitu, úzkosť,
• zhoršenú pamäť a koncentráciu.