Na vianočných trhoch prebiehali v uplynulých dňoch kontroly


Výsledky sú známe.

Zdroj: shutterstock.com

Hygienici vykonali počas tohtoročnej mimoriadnej kontroly vianočných trhov po celom Slovensku celkovo 731 kontrol, čo je o tretinu viac ako vlani. Nedostatky odhalili tento rok celkovo v 35 prevádzkach.

Pokračuje pre Rádio Vlna Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR:

„Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo v Bratislavskom kraji. Hygienici zistili nedostatky v 10 zariadeniach zo skontrolovaných 63 zariadení. Naopak, v Prešovskom a Žilinskom kraji zistili hygienici pochybenia zhodne len v jednom zariadení z približne 70 skontrolovaných zariadení."

Za zistené nedostatky boli uložené aj pokuty.

„Regionálne úrady verejného zdravotníctva uložili za zistené nedostatky spolu 32 blokových pokút v celkovej sume 3 191€. Zároveň začali tri správne konania vo veci uloženia pokuty."

Aké boli najčastejšie nedostatky zistené v jednotlivých prevádzkach?

Išlo napr. o potraviny neznámeho pôvodu, nedodržanie chladiaceho reťazca v prípade potravín vyžadujúcich chladiarenské skladovanie, potraviny a suroviny určené na prípravu občerstvenia po dátume spotreby či to, že zamestnanci boli bez vhodného pracovného odevu a pokrývky hlavy a jeden zamestnanec fajčil cigaretu priamo v stánku. Z odobratých a mikrobiologicky vyšetrených 83 vzoriek hotových pokrmoch na vianočných trhoch nevyhoveli 4 vzorky. O čo išlo? Hovorí opäť Daša Račková:

„Išlo o slaninový podplamenník na vianočných trhoch v Nitre a kurací špíz na vianočných trhoch v Košiciach, ktoré nevyhoveli pre prekročenie počtu polyformných batérií. V dvoch pokrmoch rýchleho občerstvenia na vianočných trhoch v Nových Zámkoch, a to v pečenej jaternici a bravčovej cigánskej bol prekročený povolený limit stafylokokov."

ZDROJ: Rádio Vlna