Nové zmeny by mohli ľuďom priniesť viac istôt


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo upravený zákon o sociálnom poistení. Novela, ktorú schválila vláda prináša viaceré dôležité zmeny.

Zdroj: unsplash.com

Zmeny sa týkajú ochrannej lehoty pre tehotné ženy, zavedenia elektronickej PN, ale venujú sa aj úprave československých dôchodkov, či súčasného poberania dôchodku a dočasnej práceneschopnosti.

Ochranná lehota pre tehotné ženy 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) predlžuje ochrannú lehotu pre tehotné ženy. Aké zmeny ich čakajú povedala pre Rádio Vlna jeho hovorkyňa Eva Rovenská:

"Navrhujeme, aby ženy, ktoré otehotnejú do 6 mesiacov po strate zamestnania mali nárok na ochrannú 8-mesačnú lehotu. Vďaka tomu budú mať nárok na materské či tehotenské aj 6 mesiacov po strate zamestnania." Táto úprava bude platná od 1. januára 2023.

Rezort upravuje spôsob výpočtu sumy starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a zároveň získali pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré poskytuje starobný dôchodok Česká republika. Pokračuje Eva Rovenská:

"Aby sme zabezpečili československým dôchodcom spravodlivé dôchodky, navrhujeme, aby časť dôchodkov, ktorú mala vyplácať Česká republika po novom vyplácal náš sociálny systém. Pre zrovnoprávnenie poberateľov dôchodkov navrhujeme, aby dôchodcovia mohli požiadať o dôchodok aj keď sú v zamestnaní vedení ako dočasne práceneschopní."

Ministerstvo navrhuje aj zmenu vyplácania výsluhových dôchodkov. "V prípade, že výsluhový dôchodca počas svojho aktívneho pracovného života pracoval aj v zamestnaní mimo služby, navrhujeme, aby dostal čiastkový dôchodok aj za všetky tieto odpracované roky," uviedla Rovenská. 

Modernizácia platby odvodov do Sociálnej poisťovne pomôže eliminovať nebezpečenstvo krádeže, možnosť výskytu chýb pri počítaní, možnosť výskytu falošných peňazí v obehu, dodatočné náklady na zabezpečenie bezpečnosti (trezory, ozbrojená ochrana), možnosť šírenia ochorení, potreba osobného kontaktu a pod. "Pre odľahčenie administratívy a minimalizáciu osobného kontaktu navrhujeme, aby platby do Sociálnej poisťovne mohli byť realizované už len bezhotovostne, a to vkladom na účet Sociálnej poisťovne, cez banku alebo na pošte, alebo prevodom na účet Sociálnej poisťovne," vysvetlila hovorkyňa.

Rezort práce prináša dlho očakávanú zmenu pri potvrdzovaní dočasnej práceneschopnosti. Už v roku 2022 bude môcť lekár potvrdiť PN elektronickou formou, ktorá významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov ako aj Sociálnej poisťovne. 

Zároveň sa mení vyplácanie krátkodobých dávok sociálneho poistenia aj na iný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky ako je účet prijímateľa, resp. jeho manžela/manželky. Táto úprava nadobudne účinnosť už 1. apríla 2022. 

Po novom rezort upravuje možnosť požiadať si o dôchodkovú dávku, a to aj v prípade, ak poistenec poberá náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti. 

Návrh novely schválila vláda 3. novembra.

Následne bude o návrhu zmien rokovať parlament.

Zdroj: Rádio Vlna/employment.gov.sk