V Tatranskom národnom parku bude zimovať viac ako 1000 kamzíkov


V Tatranskom národnom parku (TANAP) bude zimovať prinajmenšom 1095 kamzíkov. Ukázala to minulotýždňová inventúra, ktorá mala zmapovať stav populácie kamzíka vrchovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier. TASR o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Martina Petránová.

Zdroj: unsplash.com

Očakávania zostali nenaplnené

Zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler skonštatoval: "Naše očakávania, že sumárne čísla budú vyššie, zostali nenaplnené. Na základe celoročných pozorovaní môžeme predpokladať, že reálny stav populácie kamzíka vrchovského tatranského je o niečo vyšší, ako ukázalo jesenné spočítanie. Najmä v lokalitách nachádzajúcich sa na južných svahoch mali počas dňa kamzíky pre zimnú srsť tendenciu ukryť sa pred slnkom do tienistých zákutí, kde ich v značne členitom teréne nebolo jednoduché spozorovať." 

Zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier zaregistrovali v deň počítania 781 kamzíkov, v Poľsku zapísali do sčítacích hárkov 314 jedincov. Z celkového počtu 1095 kamzíkov bolo 44 tohtoročných mláďat. "Nemožno však z toho usudzovať, že len toľko kamzíčat sa dožilo zimy, keďže až 64 percent kamzíkov nebolo možné pre veľkú vzdialenosť detailnejšie rozpoznať, či už podľa veku, alebo na základe pohlavia," dodal zoológ.

Rekord si aj naďalej drží jeseň 2018

Vlani na jeseň narátali v TANAP-e celkovo 983 kamzíkov, z toho 653 zaevidovali na slovenskej strane Tatier. Rekord si tak aj naďalej drží jeseň 2018, keď bolo do sčítacích hárkov zapísaných celkovo 1431 kamzíkov.

Tradičná inventúra kamzíkov slúži aj ako zdroj cenných informácií

Okrem údajov o počtoch kamzíkov sú pravidelné inventúry pre zoológov taktiež zdrojom cenných informácií o zdravotnom stave kamzičej populácie, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek trusu. Takisto je to príležitosť zmonitorovať vzácne prostredie národného parku či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov.

"Potešiteľné je, že počas spočítania nebol nájdený žiaden uhynutý kamzík. Zaznamenali sme však niekoľko medveďov, ktoré sa hostili na zvyškoch čučoriedok či brusníc nad hornou hranicou lesa, ako i viaceré vzácne druhy vtákov. Negatívom bol vrtuľník, ktorý opäť prelietaval nad Belianskymi Tatrami, nepotešili ani turisti pohybujúci sa mimo značkovaných turistických chodníkov," uzavrel Hybler.

Kamzíky v TANAPE rátajú dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné počítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou.

Zdroj: TASR