Začína vykurovacia sezóna. Hasiči varujú pred vznikom požiarov


S príchodom vykurovacieho obdobia upozorňujú hasiči opätovne na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Zdroj: unsplash.com

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu je zlý technický stav vykurovacích telies či komínov, nesprávna inštalácia či manipulácia, ale aj nedbalosť a neopatrnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová.

Na čo by sme nemali zabúdať?

Obyvatelia by nemali zabúdať na pravidelné čistenia a kontroly komínov vykonané odborníkmi. Hasiči im totiž pripomínajú, že za celkový technický stav a údržbu komínov nesieme zodpovednosť sami. Kontrola sa týka tiež vykurovacích telies a plynových spotrebičov.

Zabúdať netreba ani na vykurovanie správnym palivom. Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určité palivo. "Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia," zdôrazňuje hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová. Pozornosť treba venovať aj správnemu uskladňovaniu paliva. V tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je nevyhovujúci stav vykurovacích telies. Poukazujú na to dlhoročné štatistiky. Do popredia vystupuje aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. Hasiči preto odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu a dbať na ich kontrolu počas prevádzky. Popol treba vysypávať do nehorľavých nádob. Dodržiavať treba aj predpisy skladovania a používania horľavých kvapalín či plynov.

Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha zariadení spôsobili 459 požiarov, pričom zahynuli 2 osoby. Celková škoda bola vyčíslená na 813-tisíc eur.

Zdroj: TASR