Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov užitočnú pomôcku na výpočet 13. dôchodku


Kalkulačka Sociálnej poisťovne vypočíta výšku 13. dôchodku v tomto roku.

Zdroj: unsplash.com

Sociálna poisťovňa opäť pripravila pre dôchodcov užitočnú pomôcku - Kalkulačku na výpočet 13. dôchodku.  Kalkulačka rýchlo vypočíta, v akej výške dostane tento dôchodok už v novembri 2021.

Kalkulačka je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Jana Hrabková z odboru komunikácie Sociálnej poisťovne pre Rádio Vlna vysvetlila jej použitie:

"Dôchodca do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko "Vypočítať" ihneď zistí, v akej výške dostane 13. dôchodok v roku 2021."

O dôchodok žiadať netreba, nakoľko Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri automaticky. 

Jana Hrabková uvádza maximálnu a minimálnu sumu takého dôchodku:

"Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 bude 300 € a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v sume 218,06 € a nižšej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 € do 912,50 € sa 13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 €."

Jana Hrabková uvádza aj konkrétne príklady:

"Ak napríklad niekto poberá priemerný dôchodok 503,86 €, tak jeho 13. dôchodok bude vo výške 197,12 €. Pri dôchodku 700 € táto dávka predstavuje sumu 126, 51 €. Najnižší 13. dôchodok 50 € dostanú tento rok dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 912, 51 € a vyšší."

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet danej meny na euro. Výška dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. septembra 2021.

Zdroj: Rádio Vlna