Pri cievnej mozgovej príhode rozhoduje o záchrane včasné rozpoznanie príznakov


Na Slovensku ročne pribudne až 17 tisíc pacientov, ktorých postihla cievna mozgová príhoda. Napriek dostupnej liečbe je v akútnom štádiu zachytených len 11 % z nich.

Zdroj: shutterstock.com

Slováci často nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro.

Predseda pacientskej organizácie Sekunda pre život Richard Fides pre Rádio Vlna povedal, aké príznaky netreba podceniť.

"Cievna mozgová príhoda sa zvyčajne prejavuje tromi základnými symptómami. Buď je to porucha reči alebo ochrnutie končatiny, alebo pokles ústneho kútika. Nemusia sa tieto symptómy objaviť všetky tri naraz. Stačí, že sa objaví jeden symptóm. Vtedy by už mal byť pacient na pozore."

Kedy treba okamžite volať záchranku?

Pri cievnej mozgovej príhode rozhoduje čas. Rozhodujúce sú štyri a pol hodiny od prvých príznakov cievnej mozgovej príhody. Preto by sme nemali nikdy podceňovať prvé počiatočné príznaky:

"To znamená, že ak má sťažené rozprávanie, hovoríme tomu bľabotanie, nevie súvisle rozprávať, už v tej chvíli by mal okamžite volať on alebo jeho blízky príbuzný prvú pomoc."

Aká je liečba cievnej mozgovej príhody na Slovensku?

Aktuálne sú Slovensku dve pomerne úspešné možnosti ako liečiť pacientov:

"Prvá možnosť je tzv. trombolýza. Znamená to, že sa rozpúšťa chemicky krvná zrazenina, ktorá upchala cievu v mozgu. V prípade, ak je upchatá tepna, tak sa nerobí rozpustenie krvnej zrazeniny, ale sa táto zrazenina mechanicky odstraňuje. Tomuto zákroku hovoríme mechanická trombektómia."

V oboch prípadoch je ale veľmi dôležitý čas, kedy pacient vyhľadá prvú pomoc. Richard Fides hovorí, čo sa v rámci liečby na Slovensku zmenilo za uplynulé roky:

"Tak ako medicína ide do popredia, tak ide do popredia aj samotná liečba, najmä, ak hovoríme o mechanickej trombektómii. Na Slovensku už máme aj také špičkové pracoviská, ktoré dokážu riešiť tento zákrok aj do 24 hodín od prvých príznakov, čo bolo pred niekoľkými rokmi úplne nepredstaviteľné. Pracoviská však musia byť na to špičkovo vybavené. Na Slovensku máme také pracovisko v Bratislave."

Predseda pacientskej organizácie Sekunda pre život dodal:

"Stále máme pomerne veľkú skupinu pacientov, ktorí tieto príznaky podceňujú a privolajú prvú pomoc, keď už je neskoro. To znamená, že lekári nevedia realizovať ani jeden z tých úkonov, ktoré sme popísali."

Po tom, čo sa podarí včas zachrániť človeka po cievnej mozgovej príhode je veľmi dôležitá aj ďalšia starostlivosť. Pohybové funkcie treba obnovovať rehabilitáciou, ktorú treba začať čo najskôr.

S cieleným cvičením a pohybom končatín treba začať už počas hospitalizácie v akútnej fáze ochorenia a následne v tom treba pod dohľadom odborníkov pravidelne pokračovať.

Vďaka tomu sa môže pacient po mozgovej cievnej mŕtvici rýchlejšie vrátiť do bežného života a výrazne tak zmierniť následky,

Zdroj: Rádio Vlna