Ako postupovať pri nehode v tuneli? Volať mobilom sa neodporúča


Pri vzniku dopravnej nehody v tuneli treba okamžite poskytnúť prvú pomoc, vyhľadať najbližšiu SOS kabínku a spojiť sa s operátorom tunela, ktorý poskytne inštrukcie.

Zdroj: shutterstock.com

Mobilom sa volať neodporúča, upozornil bezpečnostný technik pre tunely Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Schmidt.

"Nevolajte mobilom, pretože pri množstve volajúcich to môže spôsobiť obsadenosť mobilnej siete, navyše, ak voláte z SOS kabínky, tak sa priamo spojíte s operátorom tunela, ktorý vás vidí na kamerách, vie najlepšie vyhodnotiť situáciu a vie vás inštruovať o ďalšom postupe a zároveň rýchlo privolá potrebnú pomoc," vysvetlil odborník.

Na základe informácií od volajúceho môže operátor zavolať potrebné záchranné zložky, ako aj bližšie špecifikovať rozsah povolaných zložiek.

"Ak stojíte v kolóne, tak odstavte vozidlo čo najbližšie k obrubníku, čím sa automaticky vytvorí záchranárska ulička," radí ďalej Schmidt.

Potrebné je tiež počúvať pokyny z rádia a dopravného servisu či poprípade tunelového rozhlasu. Odporúča sa tiež vypnúť motor a čakať na pokyny polície, prípadne pracovníkov tunela.

Pri vzniku požiaru v tuneli treba bezodkladne použiť hasiaci prístroj z SOS kabínky.

"V prípade, že je požiar väčšieho rozsahu a je zrejmé, že hasiaci prístroj nepostačuje, je potrebné vyslobodiť spolujazdcov a okamžite opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela," radí bezpečnostný technik.

Svedkovia požiaru by mali odstaviť vozidlo čo najbližšie k obrubníku, vypnúť motor, nechať kľúče v zapaľovaní a bezodkladne opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR