Aké pravidlá dodržiavať pri vreckovom pre školákov?


Začiatok školského roka je pre rodičov veľmi úzko spojený s viacerými výdavkami. Okrem tých bežných na školské pomôcky, stravu a rôzne mimoškolské aktivity, sú tu aj výdavky v podobe vreckového pre deti.

Zdroj: shutterstock.com

Pri týchto peniazoch je potrebné dodržiavať základné pravidlá. V prvom rade je nevyhnutné nastaviť si interval poskytovania vreckového, kde je najdôležitejšia jeho pravidelnosť.

Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie pre Rádio Vlna uviedla:

"Vopred by mali byť tiež jasné pravidlá na čo dieťa môže alebo nemôže vreckové minúť. Samotná výška vreckového by mala zohľadňovať nielen vek dieťaťa, ale najmä možnosti rodinného rozpočtu. Pri stanovení jeho výšky je dôležitá aj funkcia, ktorú má vreckové plniť."

Ak by sme to rozmenili na drobné, tak v inej výške bude dostávať vreckové dieťa v prípade, keď rodič znáša všetky náklady za dieťa, pričom vreckové slúži iba pre potreby dieťaťa. V inej výške bude nastavené vreckové u dieťaťa, ktoré sa má z neho spolupodieľať na úhrade nákladov, napríklad za cestovné:

"Rovnako je tiež nevyhnutné, vymedziť si pravidlá obmedzenia alebo prípadného zníženia vreckového, a to tak, aby dieťa vopred vedelo v ktorých prípadoch môže dôjsť napríklad k jeho zníženiu, na aký čas a v akej výške. Dôležitú úlohu v tomto smere zohráva rodič, ktorý by nemal poľaviť z dohodnutých pravidiel poskytovania vreckového s cieľom naučiť dieťa správne hospodáriť, ale aj dodržiavať stanovené pravidlá a prijať zodpovednosť za ich porušenie."

Dieťa by si malo uvedomovať podstatu poskytovania vreckového. Vhodným nástrojom je rozprávanie sa s dieťaťom o hodnote peňazí a o tom, ako s nimi narábať. S budovaním vzťahu dieťaťa k peniazom je potrebné začať už odmalička, pričom vysvetľovať ho môžeme na úplne bežných veciach. Sylvia Ďatelinková dodala:

"Jednoduchým príkladom je napríklad nákup potravín. Rodič by mal dieťaťu vysvetliť, že nákup je dôležité plánovať vopred, a to s ohľadom na výšku rodinného rozpočtu, ktorý nie je možné prekročiť. Že v obchode je potrebné porovnávať ceny tovaru a vybrať si ten tovar, ktorý je cenovo dostupnejší a ktorý sa zmestí do nastavené rodinného rozpočtu."

Zdroj: Rádio Vlna