Havarijný stav mostov bude čoraz viac zaťažovať verejné aj rodinné rozpočty, upozorňuje NKÚ


Havarijný stav mostov bude čoraz viac zaťažovať verejné aj rodinné rozpočty. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Zdroj: shutterstock.com

Úrad ďalej uviedol, že súčasný systém komplexnej opravy mostov je nastavený neúčinne. Nedostatočné financovanie modernizácie mostných objektov vedie k ďalšiemu zhoršovaniu ich stavu a dlhodobým uzáverám ciest.

Mimoriadna situácia sa výrazne dotýka verejných, ale aj rodinných rozpočtov ľudí, ktorí žijú v danom regióne. Najvyšší kontrolný úrad to uviedol vo výsledkoch kontroly údržby a rekonštrukcie mostov na cestách druhej a tretej triedy, ktoré vlastnia samosprávne kraje.

Tie sa podľa úradu nesprávali v súlade s princípmi dobrého hospodára.

Samosprávy spravujú viac ako 5300 mostov.
NKÚ podotkol, že až 1154 objektov si vyžadujú okamžitú opravu.
Krajské samosprávy, zrekonštruujú v priebehu roka približne 22 z nich.
Podľa zistení NKÚ je však potrebné pri 100-ročnej životnosti mosta obnoviť minimálne 54 objektov ročne.

Ako by sa mohol podľa kontrolórov problém riešiť, to pre TASR uviedol podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy:

"Cesta, ktorou by sme mali ísť je nastavenie viaczdrojového financovania a takéto rozhodnutie nevedia urobiť samosprávne kraje vo svojej réžii. Takéto rozhodnutie musí urobiť štát a musí mať jasné pohľady na to, koľko finančných prostriedkov je každý rok potrebné vyčleniť na opravu mostov na kľúčovej infraštruktúre, či už na úrovni regionálnych alebo aj celoslovenských ciest."

Samosprávne kraje v súčasnosti podľa NKÚ nedokážu zabezpečiť nevyhnutné odborné prehliadky, ktoré môžu vykonávať len certifikovaní odborníci.

Podpredseda Andrassy na záver dodal, že ak by doterajší pasívny prístup pokračoval a nebude z pozície štátu stanovený udržateľný model viaczdrojového financovania opravy cestnej infraštruktúry, počet mostov v kritickom stave sa bude len zvyšovať a v konečnom dôsledku na to budú doplácať len vodiči.

Ministerstvo dopravy riešenie tejto problematiky považuje za veľmi dôležité.

Podľa rezortu by mohlo pomôcť vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky. Ďalej ministerstvo uviedlo, že mosty na cestách druhej a tretej triedy sú v správe samosprávnych krajov. Preto pri súčasnom nastavení legislatívy im nemá ako pomôcť, keďže ide o kompetenciu krajov.

Rezort zdôraznil, že problémom sa aktívne zaoberá.

Zdroj: TASR