Kúpanie sa v tatranských plesách je zakázané. Aký finančný trest hrozí previnilcom?


Spolu s letným a prázdninovým obdobím prichádza do Tatranského národného parku aj vrchol letnej turistickej sezóny. Ochranári však upozorňujú návštevníkov, že tatranské plesá nie sú kúpaliská.

Zdroj: shutterstock.com

Nároky návštevníkov na prírodné prostredie, respektíve ich kreativita spojená s jeho využívaním, sa každým rokom stupňujú. Dôkazom je pomerne časté porušovanie platných pravidiel, ktoré sú stanovené za účelom ochrany prírody. Čoraz častejšie sa odborníci stretávajú s nežiaducim kúpaním sa v tatranských plesách. Pokračuje Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody:

"Je dôležité si uvedomiť, že Tatranské plesá sú citlivým ekosystémom. Sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku."

Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská alebo glaciálny relikt veslonôžka.

Prvotné poškodenie týchto ekosystémov vzniká už samotným prístupom turistu k plesu, kedy sa pohybuje mimo značkovaného turistického chodníka:

"Dochádza tak k erózii brehov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu pobrežnej vegetácie, ktorú často tvoria chránené druhy rastlín a pobrežných biotopov. Druhým faktorom je samotný vplyv kúpania na chemizmus vody. Opaľovacie krémy, deodoranty a repelenty obsahujú rôzne chemické substancie, ktoré sa môžu uvoľňovať počas kúpania do vody."

Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody preto pripomína, že Zákon o ochrane prírody hovorí jasne, v národnom parku je pohyb mimo vyznačených chodníkov zakázaný:

"Veríme však, že veľká väčšina návštevníkov národného parku rešpektuje zákon a správa sa k prírode ohľaduplne. Ak porušenie zákona v danom momente odhalí člen Stráže prírody pri svojej kontrole územia, rieši to uložením blokovej pokuty. Ak sme na skutok upozornení spätne, podávame podnet na Slovenskú Inšpekciu životného prostredia."

Správa Tatranského národného parku uložila od začiatku roka k dnešnému dňu 16 pokút, pričom išlo o sumy od 20 do 300 € pre jednotlivcov a skupiny.

Zdroj: Rádio Vlna