Porušenie predpisov na zahraničných cestách? Pokuta môže prísť priamo domov


Za porušenie predpisov na zahraničných cestách môže prísť Slovákom pokuta aj domov.

Zdroj: shutterstock.com

Mnohí odborníci pred cestou do zahraničia odporúčajú, aby si dovolenkári poriadne naštudovali, aké dopravné predpisy v danej krajine platia.

Pre Rádio Vlna viac povedal riaditeľ konzulárneho odboru rezortu diplomacie Martin Bezák:

"Osobitne, napríklad o spoplatnení diaľnic a cestných úsekov. Cestovatelia sa takto vyhnú pokutám za dopravné priestupky. Informácie sú zväčša dostupné na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí, európskych záležitostí Slovenskej republiky, prípadne na stránkach ministerstiev vnútra, resp. policajných zborov tej ktorej krajiny."

V akom jazyku posielajú úrady zo zahraničia vodičom oznámenie o pokute?

"Oznámenie o pokute nemusí byť preložené do slovenského jazyka. Vychádza totiž z právnych predpisov danej krajiny. Vo všeobecnosti neexistuje povinnosť prekladu oznámenia o pokute do jazyka krajiny adresáta pokuty, to znamená v našom prípade do slovenského jazyka."

Ak príde vodičovi oznámenie o pokute v cudzom jazyku, existuje manuál, ktorý mu pomôže:

"Niektoré krajiny, najmä známe turistické destinácie, majú na webových stránkach policajného zboru, prípadne ministerstiev vnútra presný postup, akýsi manuál, na úhradu pokuty zo zahraničia v niektorom zo svetových jazykov, prípadne vo viacerých jazykových mutáciách."

Martin Bezák upozornil aj na situáciu, keď sa vodič dopustí priestupku viackrát:

"V prípade opakovaného spáchania identického priestupku môžu úrady pristúpiť aj k iným sankciám ako sú pokuty. Sú to napríklad verejnoprospešné práce alebo dokonca zákaz vstupu na územie daného štátu. Tiež si treba uvedomiť, že v niektorých štátoch sa porušenie pravidiel cestnej premávky klasifikuje ako trestný čin."

Zdroj: Rádio Vlna