V domácnostiach sa hromadia nespotrebované lieky. Predstavujú viaceré riziká.


Každým rokom narastá množstvo nespotrebovaných liekov na jedného obyvateľa.

Zdroj: shutterstock.com

Množstvo nespotrebovaných liekov na obyvateľa podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK ) každým rokom narastá. Poukázala na to, že kým v roku 2015 bolo na obyvateľa vyzbieraných 19,7 gramu nespotrebovaných liekov, čo je približne hmotnosť jednej slivky, v roku 2019 už bolo vyzbieraných 31,2 gramu nespotrebovaných liekov, čo je približne hmotnosť jednej marhule alebo 1,5 slivky.

Priemer krajín Európskej únie je pritom na úrovni 10 až 100 gramov na obyvateľa, čo predstavuje hmotnosť piatich sliviek.

Dôvody hromadenia liekov v domácnostiach

Hromadenie liekov v domácnostiach podľa viceprezidentky SLeK Miroslavy Snopkovej môže vznikať pri zmene liečby, nedodržiavaní odporúčaní zdravotníckych pracovníkov, uplynutím doby použiteľnosti, užívaním viacerých liekov naraz, nadmernými zásobami liekov, samoliečbou, vplyvom reklamy, ale napríklad aj nevhodnou veľkosťou balení.

Nespotrebované lieky predstavujú viaceré riziká

Podľa SLeK predstavujú environmentálne riziká a majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

K zvýšenej spotrebe niektorých liekov prispela aj pandémia nového koronavírusu

Prezident SLeK Ondrej Sukeľ povedal: "V domácnostiach sa tak nahromadili lieky, ktoré môžu zostať nespotrebované. Apelujeme preto na pacientov, aby pristupovali k likvidácii takýchto liekov obozretne a v prípade nejasností sa poradili v ktorejkoľvek lekárni." Zároveň zdôraznil, že práve farmaceuti sú odborníci na poskytovanie informácií o liekoch vrátane ich rizík pre životné prostredie.

Jedna tableta protizápalového lieku môže znečistiť až 500.000 litrov vody

Poukázala na to Slovenská lekárnická komora, ktorá preto prichádza s osvetovou kampaňou "Nie je odpad ako odpad". Osvetová kampaň komory lekárnikov preto zvyšuje povedomie o potrebe správneho zaobchádzania s nespotrebovanými liekmi.

Do projektu sa zapájajú lekárne z celého Slovenska, ktoré získajú sadu materiálov na osobné vzdelávanie aj informovanie verejnosti.

Zdroj: TASR