Kedy začať a aké formy sporenia pre dieťa zvoliť?


Pri deťoch platí, že čím skôr začnú rodičia sporiť na ich budúcnosť, tým lepšie ich pripravia do života, aj na štúdium.

Zdroj: shutterstock.com

Pre Rádio Vlna viac povedala Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie:

"Práve štúdium je jedným z hlavných dôvodov, prečo dieťaťu začať sporiť čo najskôr, keďže ide o investíciu, na ktorú je potrebné sa pripravovať dlhodobo. Najideálnejší čas na založenie sporenia pre deti je už po narodení dieťaťa."

Dôležité je nastaviť výšku sporenia, pričom suma vkladu závisí od rodinného rozpočtu:

"Je lepšie si nastaviť vkladovú sumu na sporenie v rozumnej miere a s prihliadnutím na váš rodinný rozpočet. To znamená v takej miere, v akej ste schopní vklad na sporenie pravidelne realizovať, a to aj v prípade nepredvídaných udalostí."

Ďatelinková radí nezabúdať na pravidelnosť sporenia. Odporúča nastaviť si trvalý príkaz na príslušnú sumu, a to s konkrétnym termínom hneď po výplate.

Ako uviedla Sylvia Ďatelinková na trhu je množstvo rôznych sporiacich produktov pre deti:

"Napríklad sporiace programy a účty pre deti, sporenie do podielových fondov či stavebné sporenie. Produkty je možné ľubovoľne kombinovať, napríklad rozložiť si peňažné prostriedky do viacerých produktov podľa časového horizontu, dlhodobého a krátkodobého."

Treba sa pritom zamerať najmä na výšku úroku, ktorá pri výbere produktu zohráva najdôležitejšiu úlohu. Je potrebné porovnávať nielen percentuálnu sadzbu, ale aj to, za aké časové obdobie úrok banka pripíše. V neposlednom rade je dobré porovnať si poplatky a výpovednú lehotu.

Zdroj: Rádio Vlna