Online nakupovanie prejde od júla zmenami


Od 1. júla budú platiť nové pravidlá pre DPH pri nákupoch cez internet.

Zdroj: shutterstock.com

Nové pravidlá sa budú týkať online predávajúcich a elektronických platforiem v EÚ aj mimo nej, ďalej poštových služieb a kuriérov, colných i daňových správ aj spotrebiteľov.

Od štvrtka začína platiť niekoľko zmien spôsobu účtovania DPH z online predaja, a to bez ohľadu na to, či nakúpime od obchodníkov v Únii alebo mimo Únie.

Online predávajúci sa môžu po novom zaregistrovať na elektronickom portáli s názvom "jednotné kontaktné miesto" (One Stop Shop), kde môžu vybaviť všetky povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji v celej EÚ. Zjednoduší to ich činnosť a uľahčí im predaj do iných členských štátov.

Gabriel Tóth zo Slovenskej komory daňových poradcov pre Rádio Vlna uviedol:

"Podľa novej úpravy sa dotknuté právnické a fyzické osoby môžu zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS elektronicky v jednom členskom štáte a využiť možnosť podávať jedno elektronické daňové priznanie, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb do všetkých členských štátov."

Zmeny majú zabezpečiť rovnejšie podmienky pre všetky podniky a takisto zjednodušiť cezhraničný elektronický obchod.
Gabriel Tóth zároveň dodal:

"Ak má daňový subjekt sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a rozhodne sa pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane, jeho členským štátom identifikácie k osobitnej úprave dane OSS je Slovensko. Svoje rozhodnutie musí oznámiť daňovému úradu elektronicky, prostredníctvom štruktúrovaného formulára cez portál finančnej správy."

V súčasnom systéme je tovar v hodnote menej ako 22 eur dovezený do Únie spoločnosťami z krajín mimo EÚ oslobodený od DPH. Od utorka (29. 6.) sa toto oslobodenie od dane zruší. DPH sa bude účtovať na všetok tovar vstupujúci do EÚ, rovnako ako na tovar predávaný podnikmi z EÚ.

Štúdie ukázali, že toto oslobodenie od dane sa zneužíva. Bezzásadoví predávajúci z krajín mimo EÚ nesprávne označovali zásielky tovaru, napríklad smartfónov, aby profitovali z tohto oslobodenia. Právna medzera týmto spoločnostiam umožňovala umelo znižovať ceny oproti konkurentom v EÚ. V dôsledku takýchto podvodov prichádzajú štátne pokladnice krajín EÚ odhadom o 7 miliárd eur ročne.

Predávajúci v elektronickom obchode musia mať v súčasnosti registráciu na účely DPH v každom členskom štáte, v ktorom majú obrat nad určitý celkový limit, ktorý sa v jednotlivých krajinách líši. Od 1. júla sa tieto rôzne limity nahradia jedným spoločným limitom EÚ vo výške 10.000 eur, pri presiahnutí ktorého sa DPH musí zaplatiť v členskom štáte, kam sa tovar dodáva.

V rovnakom duchu sa zavedie aj jednotné kontaktné miesto pre predávajúcich z krajín mimo EÚ. Zabezpečí sa tým, aby sa DPH v správnej výške dostala do toho členského štátu, kde je splatná. Pre spotrebiteľov to znamená väčšiu transparentnosť: ak nakúpia od predávajúceho alebo platformy z krajín mimo EÚ, ktorí sú registrovaní na jednotnom kontaktnom mieste, DPH by už mala byť zahrnutá v cene, ktorú zaplatia predávajúcemu. Colný úrad alebo kuriérske služby už od nich nebudú žiadať o dodatočnú platbu, pretože DPH už bola uhradená.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR