Aké pravidlá platia pri nákupe z druhej ruky?


Jedným zo spôsobov ako ušetriť peniaze je nákup z druhej ruky. No môže sa stať že, ľudia pri takomto nákupe natrafia na podvodníkov.

Zdroj: shutterstock.com

Výhodou nákupu tovaru z druhej ruky je hlavne cena. Kupujúci by však mal mať na zreteli kvalitu, funkčnosť aj bezpečnosť nákupu.

Aké pravidlá platia pri takomto predaji, to pre Rádio Vlna uviedla Jana Vilímová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie:

"Treba rozlíšiť, či kupujeme tzv. použitý výrobok priamo od obchodníka alebo ho kupujeme od fyzickej osoby, napríklad cez nejakú internetovú stránku, ktorá sa zaoberá takýmto predajom. Pokiaľ kupujeme taký tovar od obchodníka, tak platí, že nám obchodník na taký tovar poskytuje záruku minimálne jeden rok. Kratšia záruka byť nemôže. Obchodník nás zároveň musí informovať o tom, že ide už o tzv. použitý tovar."

Pokiaľ by sme tovar kupovali od fyzickej osoby, tak by sme uzatvárali zmluvu medzi dvoma fyzickými osobami, takže by sa na nás nevzťahovala ochrana, ktorú poskytuje zákon o ochrane spotrebiteľa, ale len ochrana daná občianskym zákonníkom:

"Prípadné komplikácie a vady takého výrobku alebo iné starosti, ktoré by sme s výrobkom mali, by sme museli riešiť súdnou cestou, a to v prípade, že by nám predávajúci (fyzická osoba) odmietla vyhovieť."

Čo urobiť, aby bola transakcia dôveryhodná?

"Aby si bol spotrebiteľ istý, že uzatvára dôveryhodnú transakciu, musí vedieť s kým obchoduje, čiže na internetovej stránke by mali byť uvedené identifikačné údaje predávajúceho, jeho obchodné meno, sídlo a mal by tam byť uvedený spôsob, akým môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu. Spotrebiteľ by mal byť informovaný aj o tom, že tovar zakúpený cez internet je možné vrátiť bez udania dôvodu. Taktiež by mal vedieť o tom, aký spôsob dopravy si môže zvoliť a aké náklady na dopravu mu predávajúci započíta." 

Jana Vilímová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie vysvetlila, či majú spotrebitelia právo na vrátenie peňazí alebo tovaru:  

"Pokiaľ si spotrebiteľ zakúpi tovar cez internet, zákon mu priznáva právo vrátiť takýto tovar do 14 dní bez udania dôvodu okrem prípadov, ktoré zákon taxatívne vymedzuje. Sú to prípady, keď ide o výrobok, ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov, tento výrobok bol zabalený v ochrannom obale a ochranný obal bol porušený. V takýchto prípadoch spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy nemôže, ale v každom ostatnom prípade tak môže učiniť."

Zákazník sa môže obrátiť na obchodnú inšpekciu, prípadne následne aj na súd:

"Je potrebné, aby nám doložil komunikáciu s predávajúcim, objednávku a všetky doklady, ktoré k tovaru dostal. Môže to byť faktúra alebo aj e-mail."

Zdroj: Rádio Vlna