V Bratislave musia zdieľané kolobežky parkovať už len na vymedzených miestach


S príchodom teplejšieho počasia sú čoraz obľúbenejšie zdieľané kolobežky.

Zdroj: shutterstock.com

Bratislavský magistrát prichádza s novinkou, ktorá by mohla zabrániť prípadným kolíziám. V hlavnom meste musia zdieľané kolobežky a bicykle parkovať už len na vymedzených miestach.

Pre Rádio Vlna povedala viac hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová:

"V mobilnej aplikácii jednotlivých prevádzkovateľov služieb môžete tieto parkovacie miesta vidieť už teraz. Priebežne ich budeme vyznačovať aj v teréne. Virtuálne zóny sme starostlivo vyberali tak, aby bolo stále možné kolobežku jednoducho a pohodlne v meste odparkovať, nech už idete kamkoľvek."

Podľa magistrátu kolobežky a bicykle vidieť často na každom kroku. Problém však nastáva, ak sú zaparkované uprostred chodníkov či cestičiek. Z komfortnej kolobežky sa tak stáva nekomfortná prekážka. Parkovacie zóny by však podľa Rajčanovej mohli situáciu zmeniť:

"Chceme tiež predísť potenciálne nebezpečným situáciám a zavedenie týchto parkovacích zón pomôže minimalizovať takéto možné konfliktné situácie."

Pri vytváraní týchto zón mesto dbalo na to, aby kolobežky a bicykle nechali dostatok priestoru pre chodcov, rodičov s kočíkmi či ľudí s obmedzenou mobilitou. Hovorkyňa mesta zároveň upozornila:

"Pri zavedení služby zdieľaných kolobežiek mesto evidovalo sťažnosti na rýchlu jazdu alebo nesprávne parkovanie. Na základe rokovaní s prevádzkovateľom služby budú mať kolobežky limitované miesta na parkovanie, tieto tzv. virtuálne zóny vzdialenej mikromobility. V pešej zóne v centre mesta je už teraz zakázané kolobežky parkovať. Maximálna povolená rýchlosť jazdy na kolobežke je limitovaná na 5 km/h."

Systém je zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Mesto ho bude upravovať podľa toho, ako zasahuje do pešej zóny.

Parkovanie zdieľaných mobilít v zónach je nový európsky trend, a mesto verí, že aj v Bratislave pomôže minimalizovať konfliktné situácie.
Katarína Rajčanová dodala:

"Zodpovednosť za správanie užívateľov služby je plne v rukách spoločnosti, ktorá danú službu prevádzkuje. Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky je zase v kompetencii polície. Prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby užívatelia nejazdili na chodníkoch, ale využívali existujúce cyklotrasy a cestu."

Zdroj: Rádio Vlna