Poistenci už môžu požiadať o predĺženie poberania nemocenského


Sociálna poisťovňa od začiatku mája predĺžila práceneschopným poistencom poberanie nemocenskej dávky.

Zdroj: shutterstock.com

Doteraz ju mohli poistenci poberať maximálne 52 týždňov. Po novom ju môžu dostávať aj dlhšie. Hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková pre Rádio Vlna uviedla:

"O predĺženie je potrebné požiadať. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdia splnenie podmienok a určia aj dĺžku predĺženej výplaty dávky."

Poistenec však potrebuje splniť 3 podmienky.

"Jeho dočasná pracovná neschopnosť musí trvať. Dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a tiež predpoklad, že nebude mať po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu dlhodobo nepriaznového zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou," vysvetlila Zuzana Dvoráková.

O predĺženie poberania nemocenského treba požiadať pomocou príslušného tlačiva, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Žiadosť je potom potrebné odoslať na pobočku buď mailom, poštou alebo osobne.

Žiadosť posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ktorý zároveň kontroluje aj splnenie hore uvedených podmienok. Zároveň sa opiera o kontrolu opodstatnenosti trvania PN-ky, ktorú určil ošetrujúci lekár.

Zuzana Dvoráková dodala:

"Ak posudkový lekár poistencovi podporné obdobie na výplatu nemocenského predĺži, musí zároveň určiť aj presnú dĺžku predĺženia. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane. Avšak v úhrne najdlhšie o jeden rok."

Pobočka následne automaticky vyplatí dávku na predĺžené podporné obdobie.

Zdroj: Rádio Vlna