Iniciatíva Skutočné obete žiada jasné pravidlá pre kontakt s príbuznými v nemocniciach


V niektorých nemocniciach covidoví pacienti zomierajú bez možnosti poslednej rozlúčky s najbližšími, inde ich potichu pustia. V tomto smere vládol v uplynulých mesiacoch v nemocniciach na Slovensku chaos. Aj na to upozorňuje iniciatíva Skutočné obete.

Zdroj: shutterstock.com

Spoluzakladateľka iniciatívy Skutočné obete Lucia Ďurajková pre Rádio Vlna uviedla:

"V niektorej nemocnici pustia príbuzných ku pacientom, ktorí sa nachádzajú v terminálnom štádiu ochorenia. Niekde ich už nepustia vôbec za celý čas, a to napriek tomu, že sú tí ľudia v posledných štádiách už covid negatívny. Niekde pacienti nemajú pri sebe ani mobilný telefón a príbuzným sa ho často nedarí doručiť. Tým pádom, vy o toho človeka prídete v priebehu pár dní bez možnosti akéhokoľvek kontaktu, či už pre neho alebo pre tú rodinu, ktorá je na druhej strane a je úplne bezmocná v tejto situácii."

Iniciatíva, teda pozostalí po obetiach Covidu-19, poslali otvorený list vláde, ministerstvu zdravotníctva, hlavnému hygienikovi a ďalším,
aby sa s okamžitou platnosťou zadefinovali jasné pravidlá:

"Žiadame stanovenie takých pravidiel, pri ktorých je možný kontakt s covidovými pacientami pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení. Chceme, aby boli zadefinované jednotným spôsobom štandarizované podmienky, za ktorých je možné toho pacienta navštíviť alebo sa s ním nejakým spôsobom spojiť."

Iniciatíva Skutočné obete sa zaoberá aj psychologickou pomocou pre ľudí, ktorí prišli o svojich blízkych:

"Žiadame o to, aby sa do úvahy nebrala len medicínska stránka starostlivosti o covidových pacientov, ale aj stránka humánna a etická. Tí ľudia sa dnes nachádzajú na covidových oddeleniach v extrémne náročných psychických situáciách. Na JIS, kde je vás cca 10 ľudí a v priebehu noci 4 zomrú. Nevieme si nikto predstaviť, aké náročné je s niečím takým sa vysporiadať a udržať si v sebe energiu na to, aby mal človek silu sústrediť sa na vlastné uzdravenie."

Lucia Ďurajková dodala:

"Na psychickú kondíciu týchto pacientov sa vôbec nehľadí, napriek obrovskej starostlivosti lekárov a sestier. Je otázne, do akej miery majú čas sa niečomu takému venovať. Psychológ nie je považovaný za medicínsku špecializáciu, a preto ten kontakt s pacientmi nie je možný, a to vnímame ako obrovskú ranu. Zdravotný stav človeka je odrazom aj jeho psychickej stránky a jeho psychiky."

Zdroj: Rádio Vlna