Za lety dronom v chránených územiach bez povolenia hrozia vysoké pokuty


Za lietanie dronom v chránených územiach bez povolenia hrozí pokuta vyše 3000 eur, prepadnutie veci alebo pokarhanie, pričom právnická osoba môže dostať pokutu až do výšky takmer 10-tisíc eur.

Zdroj: shutterstock.com

Porušenie zákona a pokutovanie je možné vinníkovi dokázať aj na základe zverejnenej fotky či nahrávky. V tomto prípade je však dokazovanie podstatne ťažšie.

Manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody Anna Weissová pre Rádio Vlna uviedla:

"Na používanie drona je potrebné disponovať príslušnými povoleniami. V chránených územiach s 3. a 5. stupňom územnej ochrany je na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m možný len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody."

Existujú výnimky, keď dron môže lietať v oblastiach označených ako chránené územie?

V chránených územiach je vždy potrebný súhlas.

Ako potvrdzuje Anna Weisová, drony môžu byť hrozbou pre zvieratá:

"Negatívny vplyv dronov pre voľne žijúce živočíchy spočíva v tom, že u nich evokuje prítomnosť predátora, čo u väčšiny druhov vyvoláva únikovú reakciu. Výsledkom môže byť napríklad opustenie znášky u vtákov alebo zvlášť nebezpečné je riziko v exponovanom vysokohorskom teréne pre kamzíky vrchovské, tatranské."

Známe sú aj prípady útokov dravých vtákov na dron. V prípade sokola sťahovavého, ktorého stratégia útoku využíva vysokú rýchlosť, môže skončiť zrážka s dronom s ťažkými poraneniami alebo až smrťou.

Zdroj: Rádio Vlna