Na Slovensku sa priemerná ročná teplota zvýšila o takmer 2 °C


Zmena klímy sa prejavuje veľkým množstvom pomalých zmien. Napreduje, jej prejavy a dosahy sa zvýrazňujú a sú stále citeľnejšie.

Zdroj: shutterstock.com

Zmena klímy podmienená činnosťou človeka je spôsobená jeho aktivitou, ktorá sa datuje od priemyselnej revolúcie. Viac pre Rádio Vlna povedal klimatológ Pavol Faško:

"Je to spôsobené tým, že človek v tomto období produkuje skleníkové plyny, predovšetkým oxid uhličitý a tým, že táto produkcia graduje, prerástlo to v súčasnosti do prejavujúcej sa klimatickej zmeny."

Ku skleníkovým plynom sa v súčasnosti pridáva aj metán, ktorý všetky procesy ešte urýchľuje.

Niektoré regióny sa otepľujú rýchlejšie.

Ide predovšetkým o severnú pologuľu, ktorá má väčší podiel pevniny. A práve na severnej pologuli v oblasti Sibíri a Severného polárneho kruhu dochádza k neobvykle výraznému otepľovaniu.

Kým globálna teplota vzduchu na Zemi narástla od priemyselnej revolúcie o niečo viac ako o 1 °C, u nás sa ročná priemerná teplota zvýšila za rovnaké obdobie o takmer 2 °C.

Dôvod vysvetlil Pavol Faško:

"Slovensko je v strednej Európe a je to vnútrozemský štát. To znamená, že sa nachádzame na pevnine a práve táto skutočnosť má vplyv na to, že tu dochádza aj z regionálneho, aj z geografického hľadiska k rýchlejšiemu otepľovaniu ako je to globálne na Zemi."

Príkladom môžu byť údaje o dlhodobej priemernej ročnej teplote vzduchu na dvoch vybraných meteorologických staniciach na Slovensku - v Bratislave na letisku a v Košiciach na letisku.

"Priemerná ročná teplota vzduchu medzi obdobiami 1961 až 1990 a nasledujúcim obdobím 1991 až 2020 vzrástla napríklad v Bratislave na letisku o 1,3 °C z hodnoty 9,8 °C na 11,1 °C a v Košiciach je ten vzrast taký istý."

Nad pevninami severnej pologule, teda aj u nás, je otepľovanie rýchlejšie z toho dôvodu, že súš na rozdiel od vody väčšiu časť získaného tepla uvoľňuje do atmosféry dlhovlnným vyžarovaním alebo prenosom tzv. latentného tepla. A čím je povrch suchší, tým dochádza aj k intenzívnejšiemu ohrevu prízemnej atmosféry.

Zdroj: Rádio Vlna