Ako postupovať pri vybavovaní nového občianskeho preukazu


Súčasné občianske preukazy začali vydávať v decembri 2013 a od svojich predchodcov sa líšia tým, že majú zabudovaný čip, preto sa volajú eID.

Zdroj: shutterstock.com

Pomocou čipu a čítačky kariet možno eID využívať pri niektorých elektronických službách štátu. Napríklad pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľností či dani z príjmov.

Čo robiť, keď sa preukazu ešte neskončila platnosť, no z kartičky začal vypadávať čip? Treba za vydanie novej eID zaplatiť poplatok?

Pre Rádio Vlna povedal viac hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov:

"Pokiaľ sa jednoznačne preukáže, že čip nevypadol vinou držiteľa pri nevhodnej manipulácii s dokladom, nový občiansky preukaz polícia vydá bez poplatku."

Lazarov uviedol, či to možno vybaviť elektronicky alebo iba osobne:

"V tomto prípade je potrebné navštíviť oddelenie dokladov, keďže bez funkčného elektronického dokladu väčšinu elektronických služieb nemôžete používať. Okrem toho, podľa súčasnej legislatívy možno o vydanie nového elektronického preukazu elektronicky požiadať len v prípade zmeny trvalého pobytu a z dôvodu skončenia časovej platnosti dokladu."

Občiansky preukaz s čipom, známy tiež ako eID karta, slúži tak ako jeho bezčipoví predchodcovia na preukazovanie totožnosti občana v styku s úradmi a inštitúciami. Hovorca rezortu vnútra doplnil:

"Elektronický čip v ňom zabudovaný však umožňuje preukazovať totožnosť občana v elektronickom prostredí e-govermentu a využívať elektronické služby. Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k e-službám je jednoznačná identifikácia osoby a jej autentifikácia v elektronickom prostredí."

Ako sa do elektronického prostredia prihlasujeme?

"Do elektronického prostredia sa prihlasujeme zadaním BOK - bezpečnostného osobného kódu. Množstvo elektronických služieb vyžaduje elektronický podpis. Elektronické certifikáty, ku ktorému možno tiež nahrať na čip občianskeho preukazu."

Ministerstvo vnútra uviedlo, že od roku 2013 zaznamenali len štyri prípady vypadnutého čipu. Ak sa to stane, treba si vybaviť nový občiansky preukaz.

Zdroj: Rádio Vlna