Ako postupovať pri podávaní prvej pomoci?


Kedykoľvek sa môžeme stretnúť so situáciu, kedy bude od nás niekto potrebovať prvú pomoc. Vidíme niekoho v bezvedomí, privoláme záchranku a snažíme sa podať prvú pomoc.

Zdroj: shutterstock.com

Aj v rámci prvej pomoci vieme robiť jednoduché úkony, ktoré sú život zachraňujúce aj bez toho, aby sme ohrozili seba koronavírusom.

Prvú pomoc by sme nemali zužovať len na dýchanie z úst do úst. Je to výkon, ktorý nahrádza dýchanie vtedy, keď človek nedýcha.

Hlavná záchranárka z trenčianskej RZP Beáta Macejková pre Rádio Vlna uviedla, čo je pri resuscitácii dôležité, ak nie je odporúčané dýchanie z úst do úst:

"U dospelého človeka je naozaj zásadným výkonom kvalitné kompresie hrudníka a použitie atomatizovaného externého defibrilátora. To dýchanie nie je v tejto chvíli dôležité. Nežiadame od laikov na ulici, aby v rámci resuscitácie do niekoho dýchali."

Ako treba postupovať pri podávaní prvej pomoci?

V prvom rade si treba zabezpečiť vlastnú bezpečnosť, zistiť či okolo nás nie sú nejaké riziká, ktoré nás môžu ohroziť. Ak ideme pomôcť niekomu, kto krváca, tak je vhodné mať rukavice, ktoré sú napríklad v každej autolekárničke. Dôležité je zistiť, či fungujú životne dôležité funkcie, či človek dýcha a či je prítomný krvný obeh.

Beáta Macejková ďalej uviedla:

"Ak by bol človek v bezvedomí a dýcha, mojou úlohou v rámci prvej pomoci do príchodu záchrannej služby je udržať dostatočnú ventiláciu. Tak by som toho človeka, ak nie je úraz chrbtice, otočila nabok, zakryla by som ho izotermickou fóliou a čakala by som do príchodu sanitky a strážila by som, aby ten človek dobre dostatočne dýchal."

Ak by bol človek v bezvedomý a nedýcha, znamená to, že mu zlyháva srdce a krvný obeh. Vtedy treba začať resuscitovať:

"Poverím niekoho, aby zavolal na 155 záchrannú zdravotnú službu. Do príchodu záchrannej služby komprimujem hrudník. Dnes by sa mi mohlo stať, že by mi operačné stredisko 155 povedalo, že je niekde dostupné AED - defibrilátor alebo že niekoho s AED posiela do príchodu záchrannej služby."

Zdroj: Rádio Vlna